10. siječnja 2013.

Plan nabave 2013.

Ovim planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2013. godini.