5. travnja 2013.

Dokumentacija za nadmetanje – parkirni automati

Predmet nabave: USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA S FINANCIRANJEM PDV-A ZA NABAVU 13 NOVIH PARKIRNIH APARATA Predmet nabave je usluga financijskog leasinga za 13 novih parkirnih aparata u trajanju od 36 mjeseca, s učešćem od 25% od strane naručitelja. Financiranje je s uključenim PDV-om. Pravo vlasništva nad predmetom leasinga prenosi se na […]