16. svibnja 2013.

Odluka o odabiru JN – Parkirni automati

Na temelju članka 26. Zakona o javnoj nabavi (NN HR br. 90/11) direktor komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: