8. svibnja 2014.

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine broj 125/11) u svezi članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat, na temelju odluke komunalnog društva Črnika d.o.o., Punat raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice.