26. ožujka 2015.

Poziv na intervju

Na temelju odluke Skupštine komunalnog društva Črnika d.o.o. od 26.03.2015. godine, Povjerenstvo za izbor direktora komunalnog društva Črnika d.o.o. objavljuje POZIV ZA INTERVJU. Povjerenstvo za izbor direktora društva komunalnog društva Črnika d.o.o.  utvrdilo je da intervjuu mogu pristupiti slijedeći kandidati:  
18. ožujka 2015.

Natječaj za direktora Komunalnog društva “Črnika” d.o.o.

Na temelju odluke Skupštine komunalnog društva Črnika d.o.o., od 26.03.2015. godine, Povjerenstvo za izbor direktora komunalnog društva Črnika d.o.o. objavljuje POZIV NA INTERVJU (detalji poziva u prilogu!) Raspisan je natječaj za izbor i imenovanje direktora Komunalnog društva “Črnika” d.o.o. Prijave na natječaj dostavljaju se  na adresu: Komunalno društvo ČRNIKA d.o.o., Obala 72, […]