Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2017 – 31.12.2017.