Odluka o gotovinskim uplatama u blagajnu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
30. siječnja 2019.
Kupnja povlaštenih parkirnih karata moguća je od 01.05.2019.
10. travnja 2019.

Odluka o gotovinskim uplatama u blagajnu

Od 01.03.2019 godine, zbog povećanja efikasnosti i racionalizacije poslovanja kao i smanjenja prometa gotovinom, ukida se mogućnost plaćanja usuga gotovinom putem blagajne za sve izdane račune KD Črnika do.o., osim za izdane račune sidrišta i parkinga.

Vidi cijeli dokument - PDF