Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2018 – 31.12.2018.