Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
13. siječnja 2020.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) , direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU

Službenika za informiranje

Vidi cijeli dokument - PDF