1. studenoga 2013.

Odluka o poništenju javnog natječaja DV Lastavica

11. listopada 2013.

Dokumentacija za nadmetanje DV Lastavica

Dokumentacija za nadmetanje: Predmet nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA „LASTAVICA“ Otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora EV 2/2013
16. svibnja 2013.

Odluka o odabiru JN – Parkirni automati

Na temelju članka 26. Zakona o javnoj nabavi (NN HR br. 90/11) direktor komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi:      
5. travnja 2013.

Dokumentacija za nadmetanje – parkirni automati

Predmet nabave: USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA S FINANCIRANJEM PDV-A ZA NABAVU 13 NOVIH PARKIRNIH APARATA Predmet nabave je usluga financijskog leasinga za 13 novih parkirnih aparata u trajanju od 36 mjeseca, s učešćem od 25% od strane naručitelja. Financiranje je s uključenim PDV-om. Pravo vlasništva nad predmetom leasinga prenosi se na […]