2. siječnja 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2018. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU:  
25. travnja 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

29. ožujka 2017.

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA

Temeljem odredbi članka 424. Zakona o trgovačkim društvima, član društva Općina Punat, Novi put 2, Punat, OIB: 59398328383, na sjednici Skupštine KD Črnika d.o.o. dana 28. ožujka 2017. godine donosi sljedeću: ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA K.D. ČRNIKA D.O.O.
29. ožujka 2017.

Odluka o opozivu direktora Nenad Duća

 Na temelju čl. 424 Zakona o trgovačkim društvima, član Društva Općina Punat, Novi put 2, Punat, OIB: 59398328383, na sjednici Skupštine dana 28. ožujka 2017. godine donosi ODLUKU o opozivu direktora Komunalnog društva “Črnika“ d.o.o.