1. travnja 2015.

Izvješće o radu direktora 2011-2015

Izvješće o radu KD Črnika d.o.o. TRAVANJ 2011. – OŽUJAK 2015. god. U ovom izvješću obuhvaćeni su osnovni poslovi, po djelatnostima i kronološki, koji su se obavili u gotovo 4 godine mog mandata na mjestu direktora Komunalnog društva Črnika d.o.o.  
26. ožujka 2015.

Poziv na intervju

Na temelju odluke Skupštine komunalnog društva Črnika d.o.o. od 26.03.2015. godine, Povjerenstvo za izbor direktora komunalnog društva Črnika d.o.o. objavljuje POZIV ZA INTERVJU. Povjerenstvo za izbor direktora društva komunalnog društva Črnika d.o.o.  utvrdilo je da intervjuu mogu pristupiti slijedeći kandidati:  
2. siječnja 2015.

Plan nabave 2015.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2015. donio je Plan nabave za 2015. godinu.
31. prosinca 2014.

Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda DV Lastavica

U skladu s člankom 18. str 3 Zakona o javnoj nabavi i temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna proveden je postupak prikupljanja ponuda za “Izvođenje radova na uređenju prostorije u […]