8. svibnja 2014.

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine broj 125/11) u svezi članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat, na temelju odluke komunalnog društva Črnika d.o.o., Punat raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice.
15. siječnja 2014.

Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga

Na temelju odredbe članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) direktor komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.
12. studenoga 2013.

Plan nabave 2013. – izmjena II.

1. studenoga 2013.

Odluka o poništenju javnog natječaja DV Lastavica