Dokumentacija za nadmetanje DV Lastavica

Odluka o odabiru JN – Parkirni automati
16. svibnja 2013.
Odluka o poništenju javnog natječaja DV Lastavica
1. studenoga 2013.

Dokumentacija za nadmetanje DV Lastavica

Dokumentacija za nadmetanje:

Predmet nabave:

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJE DJEČJEG
VRTIĆA „LASTAVICA“
Otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora
EV 2/2013