Izvješće o radu direktora 2011-2015

Poziv na intervju
26. ožujka 2015.
Odluka – odabir direktora KD ČRNIKA d.o.o.
7. travnja 2015.

Izvješće o radu direktora 2011-2015

Izvješće o radu KD Črnika d.o.o. TRAVANJ 2011. – OŽUJAK 2015. god.

U ovom izvješću obuhvaćeni su osnovni poslovi, po djelatnostima i kronološki, koji su se obavili u gotovo 4 godine mog mandata na mjestu direktora Komunalnog društva Črnika d.o.o.

 

Vidi cijeli dokument - PDF