Odluka – odabir direktora KD ČRNIKA d.o.o.

Izvješće o radu direktora 2011-2015
1. travnja 2015.
Odluka o poništenju natječaja
30. travnja 2015.

Odluka – odabir direktora KD ČRNIKA d.o.o.

Na temelju članka 10. Pravlnika o radu komunalnog društva “Črnika d.o.o.”, Skupština Društva održana 7. travnja 2015. godine donosi ODLUKU o izboru direktora komunalnog društva “Črnika d.o.o.”.

Vidi cijeli dokument - PDF