Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
25. travnja 2017.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
1. veljače 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2018. godine donio je

 

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU:

Vidi cijeli dokument - PDF