Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2017 – 31.12.2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
1. veljače 2018.
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
21. svibnja 2018.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2017 – 31.12.2017.