Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
18. svibnja 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
13. siječnja 2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2020. godine donio je

 

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU:

Vidi cijeli dokument - PDF