Službenik za informiranje

2. siječnja 2015.

Plan nabave 2015.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2015. donio je Plan nabave za 2015. godinu.
31. prosinca 2014.

Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda DV Lastavica

U skladu s člankom 18. str 3 Zakona o javnoj nabavi i temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna proveden je postupak prikupljanja ponuda za “Izvođenje radova na uređenju prostorije u […]
19. prosinca 2014.

Plan nabave 2014. – izmjena I.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 19. prosinca 2014. donio je izmjenu i dopunu Plana nabave za 2014. godinu.
8. svibnja 2014.

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine broj 125/11) u svezi članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat, na temelju odluke komunalnog društva Črnika d.o.o., Punat raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice.