Službenik za informiranje

16. svibnja 2013.

Odluka o odabiru JN – Parkirni automati

Na temelju članka 26. Zakona o javnoj nabavi (NN HR br. 90/11) direktor komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi:      
5. travnja 2013.

Dokumentacija za nadmetanje – parkirni automati

Predmet nabave: USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA S FINANCIRANJEM PDV-A ZA NABAVU 13 NOVIH PARKIRNIH APARATA Predmet nabave je usluga financijskog leasinga za 13 novih parkirnih aparata u trajanju od 36 mjeseca, s učešćem od 25% od strane naručitelja. Financiranje je s uključenim PDV-om. Pravo vlasništva nad predmetom leasinga prenosi se na […]
29. ožujka 2013.

Plan nabave 2013. – izmjena I.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 29. ožujka 2013. donio je izmjenu i dopunu Plana nabave za 2013. godinu.
10. siječnja 2013.

Plan nabave 2013.

Ovim planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2013. godini.