31. prosinca 2014.

Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda DV Lastavica

U skladu s člankom 18. str 3 Zakona o javnoj nabavi i temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna proveden je postupak prikupljanja ponuda za “Izvođenje radova na uređenju prostorije u […]
19. prosinca 2014.

Plan nabave 2014. – izmjena I.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 19. prosinca 2014. donio je izmjenu i dopunu Plana nabave za 2014. godinu.