Osnovno o društvu

Naziv: Komunalno društvo “ Črnika “ d.o.o.

Adresa: Obala 72, 51521 Punat, Croatia

Osnovano: 1997. godine

Osnivač: Općina Punat

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću, u 100 % vlasništvu Općine Punat

MBS: 040104063

OIB: 01052285357

Temeljni kapital 53.200,00 kn

Žiro račun: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

IBAN: HR4924020061100663287

SWIFT/BIC: ESBCHR22

tel: +385 (0) 51 / 855 - 265

e-mail: info@kd-crnika.hr


Skupština Društva

Najviše tijelo Društva koje sačinjavaju predstavnici osnivača – Općine Punat

Skupštinu KD „Črnika“ d.o.o. sačinjavaju:

Marinko Žic (predsjednik),
Goran Gržančić, dr. med. (član)
i Goran Bonifačić (član).

Uprava

Poslove društva vodi i društvo zastupa uprava.

Uprava se sastoji od jednog ili više članova Uprave, a odluku o imenovanju i opozivu članova uprave te utvrđivanju njihovog broja i ovlastima u zastupanju donosi član društva.

Od 03. travnja 2017. godine, jedini član društva Uprave je Ivica Kvasić, mag.oec. - direktor KD "Črnika" d.o.o.

Svrha, povijest i ime društva

KOMUNALNO DRUŠTVO „ČRNIKA“ D.O.O. PUNAT OSNOVANO JE PRVENSTVENO RADI OSIGURANJA TRAJNOG I KVALITETNOG OSIGURANJA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI.

OPĆINA PUNAT DONIJELA JE DANA 18.KOLOVOZA 1997. GODINE ODLUKU O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ZA POTREBE OPĆINE PUNAT.

TRGOVAČKO DRUŠTVO DOBILO JE IME PREMA NAJČEŠĆEM STABLU U PARKOVIMA PUNTA - PRIMORSKOM HRASTU (ČRNIKA, CRNIKA, ČESMINA (LAT. Quercus ilex). OPĆINA PUNAT JE OSNIVAČ I stopostotni VLASNIK DRUŠTVA KD „ČRNIKA“ D.O.O.