Odaberite:

Osnovno o društvu

Naziv: Komunalno društvo “ Črnika “ d.o.o.

Adresa: Obala 72, 51521 Punat, Croatia

Osnovano: 1997. godine

Osnivač: Općina Punat

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću, u 100 % vlasništvu Općine Punat

MBS: 040104063

OIB: 01052285357

Temeljni kapital 53.200,00 kn

Žiro račun: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

IBAN: HR4924020061100663287

SWIFT/BIC: ESBCHR22

tel: +385 (0) 51 / 855 - 265

e-mail: info@kd-crnika.hr


Skupština Društva

Najviše tijelo Društva koje sačinjavaju predstavnici osnivača – Općine Punat

Skupštinu KD „Črnika“ d.o.o. sačinjavaju:

Danijel Strčić (predsjednik),
Danijel Biljan (član)
i Sanja Petrak (članica).

Uprava

Poslove društva vodi i društvo zastupa uprava.

Uprava se sastoji od jednog ili više članova Uprave, a odluku o imenovanju i opozivu članova uprave te utvrđivanju njihovog broja i ovlastima u zastupanju donosi član društva.

Od 03. travnja 2017. godine, jedini član društva Uprave je Ivica Kvasić, mag.oec. - direktor KD "Črnika" d.o.o.

Svrha, povijest i ime društva

Komunalno društvo „Črnika“ d.o.o. Punat osnovano je prvenstveno radi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Na sjednici održanoj 18. kolovoza 1997. godine Općinsko vijeće Općine Punat donosi Odluku o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti za potrebe općine Punat.

Trgovačko društvo dobilo je ime prema najčešćem stablu u parkovima Punta - Primorskom Hrastu (Črnika, Crnika, Česmina (Lat. Quercus ilex).

Općina Punat je osnivač i 100% vlasnik trgovačkog društva KD „Črnika“ d.o.o. Punat.