Na području Općine Punat naplatu i nadzor nad parkiranjem na javnim parkiralištima s naplatom provodi Komunalno društvo „Črnika“ d.o.o. temeljem Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/20) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat (Službene novine Primorsko-goranske županije 11/21).

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Punat Korisnik sklapa s Organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju javnog parkirališta prihvaćajući Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/20).

Organizacija i način naplate parkiranja na parkiralištima u privatnom vlasništvu određeni su Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na parkiralištima u privatnom vlasništvu na području Općine Punat KLASA: 211-01/19-01/09, URBROJ: 2142-02-05-00-19-01.


OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE PARKINGA DA SE SEZONSKE PARKIRNE KARTE I POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE ZA SEZONU 2024 MOGU KUPITI OD 20.04.2024. GODINE.


Organizacija naplate parkiranja sezonskog je karaktera i traje:


Vrsta vozila Razdoblje naplate Vrijeme naplate
OSOBNA VOZILA Od 1. svibnja
do 31. listopada
Od 08 - 22:00 h
AUTOBUSI Od 1. ožujka
do 31. listopada
Od 08 - 22:00 h