Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat KLASA: 021-05/18-01/3, URBROJ: 2142-02-01-18-9. (Članak 6. Odluke)


Organizacija i način naplate parkiranja na parkiralištima u privatnom vlasništvu određeni su Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na parkiralištima u privatnom vlasništvu na području Općine Punat KLASA: 211-01/19-01/09, URBROJ: 2142-02-05-00-19-01.


OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE PARKINGA DA SE SEZONSKE PARKIRNE KARTE I POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE
MOGU KUPITI OD 26.04.2021. U UPRAVI KD “ČRNIKA“.
ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE POTREBNO JE ISPUNITI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE I PRIVOLU TE PRILOŽITI KOPIJE POTREBNIH DOKUMENATA.


Organizacija naplate parkiranja sezonskog je karaktera i traje:


Vrsta vozila Razdoblje naplate Vrijeme naplate
OSOBNA VOZILA Od 1. svibnja
do 31. listopada
Od 08 - 22:00 h
AUTOBUSI Od 1. ožujka
do 31. listopada
Od 08 - 22:00 h
Parkiranje je moguće na 300 parkirnih mjesta, u dvije parkirne zone:
Zona Lokacija
Zona 1 PLAVA ZONA Parkiralište broj 1.
Ulica Obala, od brodogradilišta do istezališta
Parkiralište broj 2.
a) Ulica Obala, rubno u parku kod istezališta
b) Ulica Obala, rubno uz park „Ladići“
Parkiralište broj 3.
Ulica Obala, od ribarnice do platoa ispred ulice Klančić („Park Anđela“)
Parkiralište broj 4.
Ulica Obala, južni rub platoa ispod ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije („Park Trg zahvalnosti“)
Parkiralište broj 5.
Ulica Obala, prostor uz obalni zid „Pod Gušternu“, od Hotela „Park“ do autobusnog stajališta, za parkiranje osobnih vozila
Parkiralište broj 6.
a) autobusno stajalište – samo za parkiranje autobusa
b) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade
c) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu
Parkiralište broj 9.
Parkiralište kod „Oaze“
Parkiralište iza apoteke
Parkiralište kod supermarketa - „Trgovina Krk“
Parkiralište „Portić“ u lučici u Staroj Baški
Zona 2,
ŽUTA ZONA
Parkiralište broj 7.
Parkirališta u ulici Kralja Zvonimira.
Ulica I.G. Kovačića, uz građevinu dječjeg vrtića „Lastavica“
Parkiralište 8.
na Punta de biju
KD „ČRNIKA“ NAPLAĆUJE PARKIRANJE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I NA PARKIRALIŠTIMA POD UGOVOROM – PARKING PORED MARKETA „TRGOVINA KRK“ I PARKING PORED SUPERMARKETA „TRGOVINA KRK“.

Cijena satne parkirne karte za osobna vozila razlikuje se po zonama naplate:


ZONA RAZDOBLJE OBR. JED. CIJENA
1. ZONA Od 01.05. - 30.06.2021.
01.09. - 31.10.2021.
1 SAT 5 Kn
1. ZONA 01.07. - 31.08.2021. 1 SAT 8 Kn
2. ZONA 01.06. - 30.09.2021. 1 SAT 5 Kn

Cijena ostalih parkirnih karti
za osobna vozila:


ZONA RAZDOBLJE OBR. JED. CIJENA
1. ZONA 01.05. - 30.06.2021.
01.09. - 31.10.2021.
1 DAN 70 Kn
1. ZONA 01.07. - 31.08.2021. 1 DAN 100 Kn
2. ZONA 01.06. - 30.09.2021. 1 DAN 50 Kn
1. ZONA 01.05. - 31.10.2021.
3 DANA
(trodnevna karta)
175 Kn
2. ZONA 01.06. - 30.09.2021.
3 DANA
(trodnevna karta)
125 Kn
1. i 2. ZONA 01.05. - 31.10.2021.
7 DANA
(tjedna karta)
200 Kn
1. i 2. ZONA 01.05. - 31.10.2021.
1 MJESEC
(mjesečna karta)
400 Kn
1. i 2. ZONA 01.05. - 31.10.2021.
CIJELA SEZONA
(sezonska karta)
700 Kn

Cijena parkirne karte za autobuse u parkirnoj zoni autobusne stanice iznosi:


Naplaćuje se svaki započeti sat parkiranja
ZONA RAZDOBLJE OBR. JED. CIJENA
PARKIRNA ZONA ZA AUTOBUSE Od 01.03. - 31.10.2021. 1 SAT 70 Kn
PARKIRNA ZONA ZA AUTOBUSE Od 01.03. - 31.10.2021. 1 DAN 400 Kn

Ako korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz stavka 1. ovoga članka smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od njenog preuzimanja (Stavak 5. Članak 9. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat).

Ako korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu parkirnu kartu s nalogom koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja (Stavak 4. Članak 13. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat).


Cijena dnevne parkirne karte s nalogom za osobna vozila:


ZONA RAZDOBLJE OBR. JED. CIJENA
1. ZONA 01.05. - 30.06.2021.
01.09. - 31.10.2021.
1 DAN 90 Kn
1. ZONA 01.07. - 31.08.2021. 1 DAN 125 Kn
2. ZONA 01.06. - 30.09.2021. 1 DAN 70 Kn

Za sve reklamacije po izdanim dnevnim parkirnim kartama s nalogom molimo obratite nam se putem maila: parking@kd-crnika.hr ili osobno u ured KD „Črnika“ – Obala 72, Punat.


PRISTUP VOZILIMA U PJEŠAČKU ZONU



Temeljem Odluke o pristupu vozila u pješačku zonu spuštanjem automatskih pokretnih stupića Općine Punat od 3. kolovoza 2016.godine KLASA : 080-02/16-01/1 URBROJ: 2142-02-02/1-16-38 Komunalno društvo “Črnika” ima obvezu brinuti se o pristupu vozila u pješačku zonu

Pristup vozilima u pješačku zonu ulice Obala i ulice Kljepina spuštanjem automatskih stupića, omogućuje se vozilima stanara koji prebivaju ili su vlasnici kuća, trgovačkih društava i obrta u ulicama Klančić, Stari Klanac, Veli Dvor, Obala, Kljepina i Redi i za koje je osigurano parkirno mjesto u okućnici ili garaži. Pristup u pješačku zonu dozvoljava se vozilima: policije, vatrogasaca, komunalnih društava „Ponikve voda“ d.o.o., „Ponikve eko otok Krk“ d.o.o., Komunalnog društva „Črnika“ d.o.o., hitne medicinske pomoći, liječnika i sl.

Pristup vozilima koji nisu ostvarili pravo pristupa u pješačku zonu, u slučaju potrebe za ukrcaj i iskrcaj raznih kućnih potrebština osigurava KD “Črnika” d.o.o., i to samo za vrijeme dok ta potreba traje, s time da se o tome obavijesti Komunalno društvo najkasnije 24 sata prije.

Pristup vozilima u pješačku zoni omogućava se spuštanjem automatskih stupića na dnu ulice Stari Klanac, ulice Klančić te ulice Kljepina pozivom sa autoriziranog mobilnog uređaja u sustav kontrole pristupa pješačkoj zoni.