Upravljanje grobljima

Upravljanje grobljima


Upravljanje grobljima podrazumijeva, sukladno zakonskoj regulativi (Zakon o grobljima, čl.10), dodjelu grobnih mjesta, uređenje i održavanje na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.


Grobljima na području Općine Punat upravlja Komunalno društvo “Črnika“ d.o.o. Punat kao Uprava groblja, na temelju Odluke o grobljima Općine Punat (Službene novine Primorsko-goranske županije 34/15), i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima (Službene novine Primorsko-goranske županije 27/16).