Upravljanje grobljima

Upravljanje grobljimaGrobljima na području Općine Punat upravlja Komunalno društvo “Črnika” d.o.o. Punat – Uprava groblja, temeljem Odluke o grobljima Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 34/15), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 27/16) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 33/20).


Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

(Zakon o grobljima, “Narodne novine” 19/98, 50/12 i 89/17).