Zaštita potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA POTROŠAČA

Temeljem čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) korisnici usluga koji nisu zadovoljni pruženom uslugom mogu dostaviti pisani prigovor u KD „Črnika“ d.o.o., Obala 72, 51521 Punat.

Pisani prigovor predaje se:
- osobno u prostorijama KD „Črnika“ d.o.o., Obala 72, 51521 Punat za vrijeme radnog vremena od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 12:00 sati
- preporučeno putem pošte
- putem e-maila info@kd-crnika.hr.

U prigovoru molimo navedite ime i prezime korisnika usluge i točnu adresu za dostavu odgovora na prigovor. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.