Zaštita potrošača

PRIGOVORI I REKLAMACIJE


Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora


Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 19/22) obavještavamo potrošače da pisani prigovor potrošača mogu dostaviti:

1. Putem pošte na adresu: KOMUNALNO DRUŠTVO „ČRNIKA“ d.o.o., 51521 Punat, Obala 72

2. Putem elektroničke pošte na e-mail: info@kd-crnika.hr

3. Osobno u poslovnim prostorijama Društva na adresi: KOMUNALNO DRUŠTVO „ČRNIKA“ d.o.o., 51521 Punat, Obala 72.

Odgovor na pisani prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molimo da uz prigovor navedete podatke za dostavu pisanog odgovora (ime, prezime i adresu ili e- mail).


Obavijest o načinu podnošenja reklamacija potrošača - korisnika javnih usluga


Sukladno čl. 27. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 19/22) obavještavamo potrošače – korisnike javnih usluga da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača:

1. Putem pošte na adresu: KOMUNALNO DRUŠTVO „ČRNIKA“ d.o.o., 51521 Punat, Obala 72

2. Putem elektroničke pošte na e-mail na adresu: info@kd-crnika.hr

3. Osobno u poslovnim prostorijama Društva na adresi: KOMUNALNO DRUŠTVO „ČRNIKA“
d.o.o., 51521 Punat, Obala 72.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača će odgovor na reklamaciju dati u pisanom obliku najkasnije 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Molimo da uz reklamaciju navedete podatke za dostavu pisanog odgovora (ime, prezime i adresu ili e- mail).

Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača.