Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) Komunalno društvo “Črnika“ d.o.o. objavljuje:
POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA
K.D. „Črnika“ d.o.o.
Zakonski i podzakonski propisi
KOMUNALNE DJELATNOSTI
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o grobljima (NN broj 19/98, 50/12 i 89/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN broj 116/18 i 50/20)
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
 • Pravilnik o grobljima (NN broj 99/02)
 • Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN broj 36/15 i 98/19)
 • Zakon o trgovini (NN broj 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
OSTALO
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18 i 41/20)
 • Zakon o radu (NN broj 93/14, 127/17 i 98/19)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10)
 • Zakon o računovodstvu (NN broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20)
 • Opći porezni zakon (NN broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)
 • Zakon o porezu na dobit (NN broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20)
 • Zakon o porezu na dohodak (NN broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20)