Upravljanje grobljima


Upravljanje grobljima podrazumijeva, sukladno zakonskoj regulativi


(Zakon o grobljima, čl.10), dodjelu grobnih mjesta, uređenje i održavanje na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Grobljima na području Općine Punat upravlja Komunalno društvo “Črnika“ d.o.o. Punat kao Uprava groblja, na temelju Odluke o grobljima Općine Punat od 20. studenog 2015. (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 34/15) prema uvjetima i načinu propisanim Odlukom.