Natječaj za radno mjesto – voditelj službe financijsko računovodstvenih poslova, upravljanja grobljima i gospodarenja nekretninama

Novo komunalno vozilo za potrebe KD “Črnika”
3. studenoga 2016.
Izmjena druga Plana nabave za 2016. godinu
14. prosinca 2016.

Natječaj za radno mjesto – voditelj službe financijsko računovodstvenih poslova, upravljanja grobljima i gospodarenja nekretninama

VODITELJ SLUŽBE FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA, UPRAVLJANJA GROBLJIMA I GOSPODARENJA NEKRETNINAMA

1 Izvršitelj/ica na neodređeno – puno radno vrijeme uz probni rok od 90 dana.

Potrebni uvjeti za prijavu:

 1. Visoka ili viša stručna sprema (VSS ili VŠŠ) ekonomskog smjera;
 2. 3 godine iskustva na odgovarajućim poslovima;
 3. Znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili talijanski jezik);
 4. Poznavanje rada na računalu;
 5. Komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su dostaviti:
 • životopis s naznakama za ispunjenje zahtjeva
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • presliku svjedožbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stučne spreme) određene ovim natječajem
 • elektronički zapis radne knjižice ili Potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe ili indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit iz jednog stranog jezika;
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove);
Vidi cijeli dokument - PDF