Odluka o imenovanju službenika za GDPR

Izvješće o nepravilnostima za 2019. godinu
26. veljače 2020.
Odluka o održavanju pogreba za vrijeme trajanja opasnosti od koronavirusa (COVID-19)
16. ožujka 2020.

Odluka o imenovanju službenika za GDPR

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, SL EU L119), direktor Komunalnog drutva “Črnika” d.o.o. Punat donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU

Službenika za GDPR

Vidi cijeli dokument - PDF