Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Plan nabave za 2017. godinu
2. siječnja 2017.
ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA
7. ožujka 2017.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) , direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU

Službenika za informiranje

Vidi cijeli dokument - PDF