Odluka o opozivu uprave – direktora KD ČRNIKA d.o.o.

Odluka o poništenju odluke o izboru direktora
30. travnja 2015.
Odluka o imenovanju uprave – direktora KD ČRNIKA d.o.o.
11. svibnja 2015.

Odluka o opozivu uprave – direktora KD ČRNIKA d.o.o.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 8. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Črnika d.o.o. Skupština društva održana 11. svibnja 2015. godine donosi odluku o opozivu uprave – direktora komunalnog društva “Črnika d.o.o.”

Vidi cijeli dokument - PDF