Odluka – odabir direktora KD ČRNIKA d.o.o.
7. travnja 2015.
Odluka o poništenju odluke o izboru direktora
30. travnja 2015.

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 11. Pravilika o radu komunalnog društva “Črnika d.o.o.”. Skupština Društva održana 30. travnja 2015. godine nakon prekida sjednice Skupštine od 24. travnja 2015. godine donosi ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto direktora KD “Črnika d.o.o.” Skupština Komunalnog društva jednoglasno donosi odluku o poništenju natječaja za radno mjesto direktora Komunalnog društva, a koji je objavljen dana 18. ožujka 2015. godine.

Vidi cijeli dokument - PDF