Odluka o opozivu direktora Nenad Duća
29. ožujka 2017.
Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
25. travnja 2017.

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA

Temeljem odredbi članka 424. Zakona o trgovačkim društvima, član društva Općina Punat, Novi put 2, Punat, OIB: 59398328383, na sjednici Skupštine KD Črnika d.o.o. dana 28. ožujka 2017. godine donosi sljedeću:

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA K.D. ČRNIKA D.O.O.

Vidi cijeli dokument - PDF