31. siječnja 2020.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19), direktor Komunalnog društva “Črnika” d.o.o. Punat donosi ODLUKU O IMENOVANJU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
14. siječnja 2020.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) , direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: ODLUKU O IMENOVANJU Službenika za informiranje
13. siječnja 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

3. siječnja 2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2020. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU: