Plan nabave 2015.
2. siječnja 2015.
Poziv na intervju
26. ožujka 2015.

Natječaj za direktora Komunalnog društva “Črnika” d.o.o.

Na temelju odluke Skupštine komunalnog društva Črnika d.o.o., od 26.03.2015. godine, Povjerenstvo za izbor direktora komunalnog društva Črnika d.o.o. objavljuje POZIV NA INTERVJU (detalji poziva u prilogu!)


Raspisan je natječaj za izbor i imenovanje direktora Komunalnog društva “Črnika” d.o.o.

Prijave na natječaj dostavljaju se  na adresu: Komunalno društvo ČRNIKA d.o.o., Obala 72, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja u Novom listu od 18. ožujka 2015. godine,
u zatvorenoj omotnici s naznakom:„Ne otvaraj – natječaj za direktora“ .

Natječaj za direktora Natječaj za direktora