Natječaj za direktora Komunalnog društva “Črnika” d.o.o.
18. ožujka 2015.
Izvješće o radu direktora 2011-2015
1. travnja 2015.

Poziv na intervju

Na temelju odluke Skupštine komunalnog društva Črnika d.o.o. od 26.03.2015. godine, Povjerenstvo za izbor direktora komunalnog društva Črnika d.o.o. objavljuje POZIV ZA INTERVJU.

Povjerenstvo za izbor direktora društva komunalnog društva Črnika d.o.o.  utvrdilo je da intervjuu mogu pristupiti slijedeći kandidati:

 

Vidi cijeli dokument - PDF