Odluka o odabiru JN – Parkirni automati

Dokumentacija za nadmetanje – parkirni automati
5. travnja 2013.
Dokumentacija za nadmetanje DV Lastavica
11. listopada 2013.

Odluka o odabiru JN – Parkirni automati

Na temelju članka 26. Zakona o javnoj nabavi (NN HR br. 90/11) direktor komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi:

 

Vidi cijeli dokument - PDF