Dokumentacija za nadmetanje – parkirni automati

Plan nabave 2013. – izmjena I.
29. ožujka 2013.
Odluka o odabiru JN – Parkirni automati
16. svibnja 2013.

Dokumentacija za nadmetanje – parkirni automati

Predmet nabave:
USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA S FINANCIRANJEM PDV-A
ZA NABAVU 13 NOVIH PARKIRNIH APARATA

Predmet nabave je usluga financijskog leasinga za
13 novih parkirnih aparata u trajanju od 36 mjeseca, s učešćem od 25% od strane naručitelja.
Financiranje je s uključenim PDV-om. Pravo vlasništva nad predmetom leasinga prenosi se na naručitelja nakon isplate posljednje rate ugovora o leasingu.
Minimalne tehničke karakteristike parkirnih automata su navedene u obrascu Tehnička specifikacija.

Vidi cijeli dokument - PDF