2. siječnja 2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2019. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU:  
2. siječnja 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2018. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU:  
2. siječnja 2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2017. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU  
14. prosinca 2016.

Izmjena druga Plana nabave za 2016. godinu

Na temelju čl. 20. St. 1. Zakona o javnoj nabavi (“NN br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 14. prosinca 2016. godine donio je   II. IZMJENU i DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
12. rujna 2016.

Izmjena prva Plana nabave za 2016. godinu

Na temelju čl. 20 Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“NN br 90/11, 83/12, 143/12 i 13/14 – OUSRH)direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 12. rujna 2016. godine donio je I. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU    
16. prosinca 2015.

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 20. Stavka 1. zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine bt.90/77,831L3,143/13 i 13/14-oUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 16. prosinca 2015. godine donio je IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
2. siječnja 2015.

Plan nabave 2015.

Na temelju članka 20. stavke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 2. siječnja 2015. donio je Plan nabave za 2015. godinu.