21. svibnja 2018.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće poduzetnika za razdoblje 01.01.2017 – 31.12.2017.

1. veljače 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

2. siječnja 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju čl.28., st.1. Zakona o Javnoj nabavi ( NN br. 120/16) direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o., dana 02. siječnja 2018. godine donio je   PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU:  
25. travnja 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu