29. ožujka 2017.

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA

Temeljem odredbi članka 424. Zakona o trgovačkim društvima, član društva Općina Punat, Novi put 2, Punat, OIB: 59398328383, na sjednici Skupštine KD Črnika d.o.o. dana 28. ožujka 2017. godine donosi sljedeću: ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA K.D. ČRNIKA D.O.O.
29. ožujka 2017.

Odluka o opozivu direktora Nenad Duća

 Na temelju čl. 424 Zakona o trgovačkim društvima, član Društva Općina Punat, Novi put 2, Punat, OIB: 59398328383, na sjednici Skupštine dana 28. ožujka 2017. godine donosi ODLUKU o opozivu direktora Komunalnog društva “Črnika“ d.o.o.
7. ožujka 2017.

ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA

Temeljem odredbi članka 424. Zakona o trgovačkim društvima, član društva Općina Punat, Novi put 2, Punat, OIB: 59398328383, na sjednici Skupštine KD Črnika d.o.o. dana 15. veljače 2017. godine donosi sljedeću:   ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA K.D. ČRNIKA D.O.O.
16. veljače 2017.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) , direktor Komunalnog društva Črnika d.o.o. donosi: ODLUKU O IMENOVANJU Službenika za informiranje