Službenik za informiranje

11. svibnja 2015.

Odluka o imenovanju uprave – direktora KD ČRNIKA d.o.o.

http://kd-crnika.hr/wp-content/uploads/2017/01/Odluka-o-imenovanju-uprave-direktora-KD-CRNIKA.pdfNa temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 8 Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Črnika d.o.o.” Skupština Društva održana 11. svibnja 2015. godine donosi odluku o imenovanju uprave – direktora KD ČRNIKA d.o.o.  
11. svibnja 2015.

Odluka o opozivu uprave – direktora KD ČRNIKA d.o.o.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 8. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Črnika d.o.o. Skupština društva održana 11. svibnja 2015. godine donosi odluku o opozivu uprave – direktora komunalnog društva “Črnika d.o.o.”
30. travnja 2015.

Odluka o poništenju odluke o izboru direktora

Skupština komunalnog Društva “Črnika d.o.o.” jednoglasno donosi odluku o poništenju Odluke o izboru direktora društva.  
30. travnja 2015.

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 11. Pravilika o radu komunalnog društva “Črnika d.o.o.”. Skupština Društva održana 30. travnja 2015. godine nakon prekida sjednice Skupštine od 24. travnja 2015. godine donosi ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto direktora KD “Črnika d.o.o.” Skupština Komunalnog društva jednoglasno donosi odluku o poništenju natječaja za radno […]